Wicca, Natuurreligies en Magie


Cyclus van 7 avonden

Achter de veranderlijke vormen van de natuur, ligt een onveranderlijke, zuivere werkelijkheid.
(Piet Mondriaan)
 
Tijdens deze basiscursus zul je kennis maken met verschillende stromingen binnen de natuurreligies, zoals, o.a.: Wicca en Sjamanisme.
 De volgende onderwerpen zullen, gecombineerd met toepasselijke oefeningen, aan de orde komen:
 
* Beginselen van natuurreligies/samenwerken met de natuur
Natuurreligies hebben een sterke connectie met Moeder Aarde. De Aarde als bezield wezen, en de verschillende natuurkrachten als leraren en gidsen. Verschillende stromingen hebben veel gemeen, maar er zijn ook verschillen in focus en intentie. Het zijn stromingen die elkaar overlappen en deels op zichzelf staan. Tijdens de cursus gaan we hier uitgebreider op in.

* Seizoenen en jaarfeesten
Aandacht aan het ritmisch verloop van het jaar, aan de hand van de seizoenen en jaarfeesten, met name de oude Keltische jaarfeesten. Deze zijn gebaseerd op het wisselen van de seizoenen, de zonnewendes en de jaarfeesten. De Zon symboliseert hierbij het mannelijke- en de Maan het vrouwelijke aspect.
Het beswust leven volgens het ritme van de natuur (waar wij deel van uitmaken) kunnen we gebruiken als handvat om meer innerlijke rust te vinden.

* Windrichtingen en het werken met de elementen
Al sinds de vroegste oudheid heeft de mens het besef gehad van de oerelementen in zijn leven: aarde, water, vuur, lucht en ether. De bijzondere kwaliteiten van de vijf elementen, waaruit alles is opgebouwd, vinden we overal om ons heen en in onszelf terug. Het leven kan meer diepgang krijgen met het doorgronden van de unieke waarde van de elementen, hun samenhang en hun invloed op onze activiteiten.

* Magie
Magie is op zich neutraal. Het is de intentie van de beoefenaar die er kleur aan geeft. Zo kan elke handeling, waaraan een intentie gekoppeld is, een magische handeling worden. We zullen verschillende aspecten van magie verkennen, overigens zonder hocus pocus.

* De Cirkel
Binnen natuurreligies vinden de meeste ceremonies en rituelen plaats binnen een cirkel (Heilige Ruimte) en is als zodanig een gemakkelijk verplaatsbare tempel. Hier zal uitgebreid aandacht aan gegeven worden. 

* Rituelen
Rituelen zijn handelingen die bij bepaalde gebeurtenissen verricht worden.
Tijdens de cursus zal de opbouw en uitvoering van rituelen behandeld worden
 
Er is geen voorkennis nodig om aan deze basiscursus deel te nemen.
Voor meer informatie, neem gerust contact op.
 
Kosten: € 130, (inclusief drankjes en uitgebreide documentatie).