Chakra healing/balanceringChakra’s zijn energiecentra in het lichaam welke op lichamelijk,  geestelijk en psychisch niveau bepaalde levensprocessen “besturen”. Chakra’s staan in verbinding met het endocriene systeem en de organen van het menselijk lichaam, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos. Chakra’s zijn als het ware de energiepoorten van de kosmos naar de mens. Als de energie-uitwisseling evenwichtig verloopt, voelen wij ons in harmonie met onszelf en onze omgeving. Als echter de energiestroom verstoord is, wat verschillende oorzaken kan hebben, kan zich dat uiten in lichamelijke en psychische klachten.

Een chakra healing/balancering is een manier om het geestelijke en lichamelijke bewustwordingsproces te ondersteunen, waarbij het opschoningproces van storende invloeden in het energieveld geactiveerd wordt en energie weer vrij kan stromen.
Na een chakrabehandeling voel je je weer helder en verbonden met jezelf en je omgeving.

Een Chakra healing/balancering duurt ca. 45 minuten. Na afloop van de behandeling drinken we een kop thee en praten we even na. Reserveer 1 ¼ uur in je agenda.

Kosten: € 35,00.