PolariteitsmassagePolariteitsmassage is een energetische, holistische massage. Grondlegger van de polariteitsmassage is dr. Randolph Stone. Stone was een chiropractor, osteopaat en beoefenaar van de natuurgeneeskunde. Omdat hij niet meer tevreden was met zijn verworven (westerse) vaardigheden, voerde zijn zoektocht hem in de dertiger jaren naar India en China om de geneesmethoden van de oude culturen in het Oosten te bestuderen. Daar gaf hij de principes van de polariteittherapie vorm. Vandaar dat de polariteitsmassage zowel westerse als oosterse invloeden omvat.

Polariteitsmassage werkt zowel op het lichamelijke, mentale, psychische en spirituele vlak.  Als onze levensenergie ongehinderd kan stromen voelen we vrede, vreugde, liefde en gezondheid. Er kan echter disharmonie ontstaan in ons energiesysteem als de energie zich vastzet in mentale, emotionele en lichamelijke processen. Polariteitsmassage zet de bevrijding van de levensenergie in gang. Tijdens de massage worden de onevenwichtigheden letterlijk “aangeraakt” door polariseren, d.w.z. de energiestroom op gang brengen tussen twee levenspolen en activeert zo de levensenergie in het proces zichzelf te helen en te herstellen.

Ook zonder blokkades of belemmeringen stimuleert polariteitsmassage de levenskracht en is het een ontspannende, harmoniserende en rustgevende massage.

De duur van een polariteitsmassage is ca. 1 ½ uur. We nemen ruim de tijd voor het nagesprek en drinken van een kop thee. Reserveer 2 uur in je agenda.

Kosten: € 60.00