Munay-Ki

                            

Munay-ki, een geschenk van de Inca's aan Moeder Aarde en haar bewoners.

Het woord Munay betekent liefdeskracht en Munay-ki betekent: ik hou van je,
met als achterliggende betekenis:
"Wees degene die je echt bent".

Volgens vele wijsheidstradities bevindt de aarde en haar bewoners zich in de overgangsperiode van het Ijzeren tijdperk, het tijdperk waarin de mens het verst van zijn oorsprong verwijderd is, naar het Gouden tijdperk, waarin we meer van uit ons hart gaan leven; een tijd van Licht en Liefde waarin we ons steeds bewuster worden van de essentie van onze ziel.

De Munay-ki

Bestaat uit een serie van negen inwijdingen, ook wel rites, energietransmissies of initiaties genoemd, die gebaseerd zijn op de traditionele inwijdingspraktijken van de sjamanen van de Inca's, de Q'eros.
De Q'eros staan bekend als de laatste, nog traditioneel levende afstammelingen van de Inca's.
Tot voor kort waren deze inwijdingen alleen bestemd voor de medicijnmensen van de Inca's.
De Q'eros hebben de Munay-ki, in samenwerking met Alberto Villoldo aangeboden aan de wereld.
Zij vonden dat de tijd rijp was om hun wijsheid, levenswijzen en rituelen te delen met de wereld en daarmee de mensheid te helpen zichzelf te genezen en zodoende een harmonische samenleving met de aarde te bewerkstelligen.

De Munay-ki inwijdingen

Zijn een belangrijk hulpmiddel in de evolutie van de mensheid in zijn geheel.
Ze ondersteunen je om beter in je kracht te staan bij het transformatieproces waarin we ons nu bevinden en stellen ons in staat om geleidelijk te evolueren naar een hogere frequentie.
Het zijn eenvoudige technieken om ons bewustzijn te verhogen, zodat we op een zo harmonieus mogelijke manier de overgang naar de nieuwe tijd kunnen maken.
 

Korte beschrijving van de inwijdingen

1. Initiatie van de Heler, Hampe rite
Deze initiatie activeert je vermogen tot heling van jezelf en van anderen. Het doet een diepe, zachte onderstroom van liefde en begrip ontwaken.
2. De Banden van Kracht, Chumpi rite
Vijf energetische Banden van Kracht worden in elkaar in je energieveld geweven. Ze geven belangrijke spirituele bescherming.
3. Initiatie van Harmonie, Ayni Karpay
Deze initiatie verbindt je met de scheppende principes van het unversum. Zeven archetypen, universele, organiserende krachten, worden energetisch als zaadjes in je chakra's geplaatst.
4. Initiatie van de Ziener, Kawaq Rite
Deze initiatie activeert de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen.
5. Initiatie van de Hoeder van de Dag, Pampamesayok
De Hoeders van de Dag dienen het vrouwelijke, Moeder Aarde en haar Natuur. Zij werken met de onzichtbare kwalitieten van de natuur en de krachtplekken van de aarde om harmonie te brengen tussen de mens en de aarde.
6. Initiatie van de Hoeder van Wijsheid, Altomesayok
Deze initiatie helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en brengt je relatie met de Hemel en Vader Zon weer in het reine. De Zon, de kracht van creatie.
7. Initiatie van de Hoeder van de Aarde, Kuraq Akuyek
Deze initiatie verbindt je met de Aartsengelen die waken over onze Melkweg. Hoeders van de Aarde zijn hoeders van alle leven op aarde en zij vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen.
8. Initiatie van de Hoeder van de Sterren, Mosoq Karpay
Dit is de inwijding van de Tijd die Komt. Met deze initiatie krijg je een stevige en veilige verankering met de "nieuwe tijd".
9. Initiatie van de Schepper
Deze negende en laatste initiatie activeert je goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou.
Het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen.
 
Tijdens de workshop ontvang je de negen inwijdingen en leer je de diepere betekenis van de inwijdingen.
je ontvangt de inwijdingen als energetische zaadjes die tot grote bloei kunnen komen als je er zorg voor draagt en toepast in je dagelijks leven.
Als je de inwijdingen ontvangen hebt, kun je ze (als je dat wilt) ook weer doorgeven.

De workshop duurt twee dagen.
Ook bestaat de mogelijkheid de inwijdingen te ontvangen in vier dagdelen of vier avonden.
Neem hierover gerust contact op.
 
Kosten twee dagen (van 10.00- tot 16.00 uur): € 250,-, inclusief lunch, koffie/thee en drankjes,
Dvd (opnames van de rites met nederlandse ondertiteling), documentatie
en Pi-stone, dit is je eigen inwijdingssteen waar je mee gaat werken.
 
                Aantal deelnemers Munay-Ki workshops: minimaal 2- maximaal 4 personen.
 
                                                              Data in overleg.