Ritueel begeleiding



"Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent".

Rituelen en ceremoniën zijn zo oud als de mensheid. Zij zijn een duidelijke tegemoetkoming aan de spirituele, verbeeldingrijke en emotionele behoeften van de mens. Echter, door de overcultivering van het rationele bewustzijn in onze westerse samenleving, ging de band met de emotionele of spirituele belevingswereld van ceremoniën en rituelen enigszins verloren. Bij inheemse volkeren en binnen natuurreligies worden deze echter nog dagelijks toegepast.

Velen gaan, wat verloren leek, als een gemis ervaren. Er is dan ook een hernieuwde, groeiende behoefte om “het oude” in ere te herstellen en bepaalde gebeurtenissen in ons leven te markeren/verankeren door middel van rituelen.

Rituelen helpen ons gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld: geboorte, verlies van een dierbare (kan ook huisdier zijn), verhuizing/huisinwijding, trouwen (Handfasting), in de tijd vast te zetten. Rituelen markeren zo de overgang van de ene naar de andere levensfase. Ze laten je bewust stilstaan bij die overgang  waardoor je dieper ervaart wat je afsluit en kracht geeft om de nieuwe fase in te gaan.

Graag ondersteun ik je in het persoonlijk invulling geven aan een passend ritueel voor een, voor jou, bijzondere gebeurtenis.

Kosten: in overleg.